de Vrije Denkers

de Vrije Denkers

‘Alles van waarde is weerloos’

    De Vrije Denkers zijn te zien in DeSpreker.nl zaal van 15.00 uur tot 15.30 uur!

    ‘Alles van waarde is weerloos’ is een volledig nieuwe inspiratiesessie van de Vrije Denkers waarin het begrip ‘waarde’ vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. Zij zetten daar yoghurt en vla voor in, maar laten ook zien hoe zelfs schending van mensenrechten en ontnemen van vrijheden van grote waarde kunnen zijn. In 30 minuten brengen zij inspirerende voorbeelden, worden korte oefeningen gedaan en krijgt het begrip ‘waarde’ nieuwe betekenis in een steeds sneller veranderende wereld.

    Na afloop van een lezing van de Vrije Denkers kan je je niet alleen beter verplaatsen in de noodzaak van verandering, maar ben je je ook meer bewust van jouw eigen mogelijkheid (en noodzaak) om tot een eerste stap in die verandering te komen. ‘Energie’, ‘anders dan anders’, ‘ik weet nu zeker dat ik een stap neem’, ‘ik had geen zin in verandering, maar nu wel’, zijn enkele van de vele uitspraken vanuit hun publiek.