Vrije denkers - eensprekervanDeSpreker.nl

Image

De vrije denkers

Bio

Arthur Kruisman en Patrick Donath vormen samen de Vrije Denkers. Zij verzorgen inspirerende en enerverende werksessies met de aansprekende titels ‘Doen is de beste manier van Denken’ (hun gelijknamige video is op sociale media miljoenen keren bekeken), ‘Hoe dan? Doe dan’ en ‘Zoek het zelf lekker uit’.

Over de vier interactieve lezingen

Voor veel organisaties is het bijna niet mogelijk om voldoende wendbaar te blijven. Proces-denken, productiviteitsmaatregelen en voorspelbaarheid hebben vaak de overhand. Experimenteren en improviseren blijft een lastig fenomeen. Wat helpt is als de aandacht verschuift van denken naar doen. Van theoretiseren naar praktiseren. De Vrije Denkers hebben diverse interactieve lezingen  om groepen mensen op een energieke, interactieve, positieve en uitdagende manier mee te nemen in deze verandering.

1) Interactieve lezing ‘Doen is de beste manier van denken’
Duur: 45, 60, 90 of 120 minuten
Een vlammend betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd. Het doen en het denken worden nadrukkelijk weer met elkaar in verbinding gebracht. In deze interactieve sessie wordt gewerkt met toegankelijke theorieën, aansprekend videomateriaal en worden diverse korte improvisatie-oefeningen aangeboden om de theorie rond veranderen ook echt in de praktijk te kunnen brengen.

‘Doen is de beste manier van denken’ gaat over het verkleinen van het ‘gat’ tussen denken en doen. Deze sessie is goed in zetten als:
– er te veel en te vaak alleen maar in plannen wordt gedacht;
– er meer creativiteit nodig is;
– er te weinig besef is van de noodzaak tot verandering;
– de samenwerking moet verbeteren;
– er meer initiatief en eigenaarschap nodig is;
– het verandervermogen van de organisatie moet verbeteren.

2) Interactieve lezing ‘Hoe dan? Doe dan!

Duur: 45, 60, 90 of 120 minuten
Dit is een op zichzelf staande lezing, maar kan ook worden gezien als een antwoord op de sessie ‘Doen is de beste manier van denken’. De nadruk ligt hier nóg meer op doen. De workshop biedt gereedschappen om inspiratie levendig te houden en de waan van de dag te beteugelen. Het publiek leert intenties om te zetten in blijvende gedragsverandering en hoe een eventuele terugval naar ‘oud’ gedrag is op te vangen. Ze delen theorie afgewisseld met aansprekende voorbeelden en praktische oefeningen. Ze putten uit ruime ervaring met diverse sectoren, organisaties, processen en vooral het doorbreken van traditionele kaders.

3) Interactieve lezing ‘Alles van waarde is weerloos’
Duur: 45 of 60 minuten
Het begrip ‘waarde’ wordt in deze inspiratiesessie vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. De Vrije Denkers zetten daar yoghurt en vla voor in, maar laten ook zien hoe zelfs schending van mensenrechten en ontnemen van vrijheden van grote waarde kunnen zijn. Ze brengen inspirerende voorbeelden, worden korte oefeningen gedaan en krijgt het begrip ‘waarde’ nieuwe betekenis in een steeds sneller veranderende wereld. Deze sessie is goed in te zetten als waarde vooral vanuit een te eenzijdig economisch perspectief wordt gezien of als er nagedacht moet worden gedacht over hoe je persoonlijk van waarde kan zijn en verwachtingen naar verrassing wilt verschuiven.

4) Interactieve lezing ‘Zoek het zelf lekker uit!’

Duur: 60, 90 of 120 minuten
De Vrije Denkers delen in deze workshop zeer persoonlijke ervaringen en welke gevolgen dat heeft gehad voor keuzes in ons werkzame leven. De workshop gaat over hoe zij binnen organisaties de aandacht hebben kunnen verleggen naar echte waardecreatie voor de klant, hoe wij zijn omgegaan met organisatievormen, managers en gangbare werkprocessen en hoe wij meer vrijheden hebben weten te verwerven met behoud van onze verantwoordelijkheden. De workshop zet aan tot meer eigenaarschap, initiatief en verantwoordelijkheid.

Het resultaat

Na afloop van de sessie kunnen mensen zich niet alleen beter verplaatsen in de noodzaak van verandering, maar zijn ze zich ook meer bewust van hun eigen mogelijkheid (en noodzaak) om tot een eerste stap in die verandering te komen.

Mogelijk gemaakt door: