Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden

Gezien het feit dat er sprake is van een pilotevenement, is toegang voor mensen, die behoren tot een risicogroep, niet mogelijk.

De bezoeker aan een pilotevenement verklaart zich (door aanschaf kaart of bezoek aan het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen, die passen bij het wetenschappelijk onderzoek waar hij of zij bij het pilotevenement aan deelneemt:

Vooraf

 • De bezoeker downloadt na inschrijving of aanschaf van de toegangskaart de Close app ten behoeve van communicatie
 • De bezoeker wordt vooraf getest, door middel van een sneltest op de dag van het evenement
 • De sneltesten zijn gratis en vinden plaats op één van de door Fieldlab Evenementen aangewezen locaties. Deelnemers wordt gevraagd om zo dicht mogelijk bij huis een test af te laten nemen.
 • De link voor het inplannen van de test en de details van de locatie volgen enkele dagen voor het event via de Close App. Bij de uitvoering van de test is registratie van je BSN-nummer bij de testorganisatie noodzakelijk en conform Nederlandse richtlijnen verplicht, ook voor melding bij en bron- en contactonderzoek door de GGD bij een onverhoopt positieve uitslag.
 • Indien de bezoeker een positieve test voor COVID-19 heeft, zal hij of zij niet naar het evenement komen, maar direct in quarantaine gaan
 • De bezoeker beantwoordt naar waarheid de triagevragen, binnen 4 uur voor het evenement
 • Indien de bezoeker één van de vragen van de gezondheidsverklaring met ja beantwoordt, komt hij of zij niet naar het evenement
 • Iedere bezoeker moet persoonlijk geregistreerd zijn en bereikbaar zijn voor de organisatie
 • De bezoeker volgt de aanwijzingen vanuit de organisatie op, zowel aanwijzingen die per mail/app of anderszins gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het evenement, als aanwijzingen die door vertegenwoordigers van de organisatie persoonlijk gegeven worden
 • Personen met een pacemaker zijn helaas uitgesloten van deelname, in verband met het gebruik van een ‘tag’ die van invloed kan zijn op de werking van de pacemaker
 • De bezoeker houdt zich aan de RIVM richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, groepsgrootte, etc)

Tijdens

 • De bezoeker dient zich te kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, ID kaart, paspoort).
 • Indien de bezoeker gevraagd wordt een sneltest en/of temperatuurmeting te doen, zal hij/zij hieraan meewerken
 • De bezoeker draagt op verzoek van de organisatie beschermende maatregelen als een mondkapje of wordt juist gevraagd om beschermende middelen achterwege te laten
 • De bezoeker is zich er van bewust dat hem/haar gevraagd kan worden om dichter bij elkaar te komen dan 1,5 m
 • De bezoeker krijgt een tag of andere detectiemiddel om zijn/haar bewegingen te registreren
 • De bezoeker kan door waarneming of video-analyse gevolgd worden en verklaart zich bereid dat deze beelden voor analysedoeleinden worden gebruikt
 • De bezoeker verklaart zich akkoord met het feit dat alle verzamelde data en videobeelden gebruikt worden voor analysedoeleinden ten behoeve van het wetenschappelijke onderzoek

Na afloop

 • De bezoeker wordt achteraf getest, vijf dagen na afloop van het evenement
 • De sneltesten vinden plaats op één van de door Fieldlab Evenementen aangewezen locaties.
 • De link voor het inplannen van de test en de details van de locatie volgen via de Close App
 • Bij de uitvoering van de test is registratie van je BSN-nummer bij de testorganisatie noodzakelijk en conform Nederlandse richtlijnen verplicht, ook voor melding bij en bron- en contactonderzoek door de GGD bij een onverhoopt positieve uitslag.
 • De bezoeker houdt in de periode na het evenement (tien dagen) rekening met het feit dat er geen kwetsbare groepen worden bezocht, tot het moment dat er een negatief COVID testresultaat bekend is van de bezoeker
 • Als de bezoeker in deze periode positief blijkt voor COVID-19, wordt een aanvullende test gedaan om te kijken of hij of zij besmet is geraakt tijdens het evenement
 • De bezoeker werkt mee aan diverse enquêtes via de Close-app, die voor dit doeleinde tenminste nog drie weken na het evenement op de telefoon van de bezoeker is te vinden

Naast deze voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement. Deze zijn bij de aanvullende informatie van het desbetreffende event te vinden.

Aansprakelijkheid

Zoals hiervoor aangegeven, worden de geldende RIVM-maatregelen los gelaten ten behoeve van het onderzoek door Fieldlab Evenementen. De bezoeker verklaart zich akkoord met het feit dat hieruit geen aansprakelijkheid voortvloeit voor eventuele besmetting met het Covid-19 virus.